گزارش آخرین اجراها

ابرهای آنی” در بنیاد یاسی” آرش حنایی در سال ۱۳۹۸ و با همکاری بنیاد یاسی تعدادی از آثار خود که شامل نقاشی‌های دیجیتال و چیدمان‌های چندرسانه‌ای بود را به نمایش گذاشت. او با پیاده‌سازی دریافت‌هایش از حال و هوای فضاهای شهری در عصر پسا-اینترنت و تاکید بر دیدگاه ضد کالایی‌سازی هنر در آثار خود، یک‌بار […]

اجرای نویز در بنیاد یاسی بنیاد یاسی در تیرماه ۱۳۹۶ اجرایی از اشتفان تیفنگرابه را به نمایش گذاشت که با همکاری کالکتیو Nullsight و انجمن فرهنگی اتریش ترتیب داده شده بود. طیف گستردهٔ کارهای اشتفان تیفنگقابه شامل چیدمان‌های کینتیک صدا،‌ چیدمان‌های تعاملی و اجراهای صدا/تصویر نویز است. اشتفان در اجراهای خود از دستگاه‌هایی استفاده می‌کند […]

پروژهٔ شایم در بنیاد یاسی مهرماه سال ۱۳۹۵ و در سال‌گرد وداع نابه‌ هنگام یاسمن پیربسطامی با ما، علی فی از پروژهٔ Shym در بنیاد یاسی رونمایی کرد. دو آینه به طول ۱۵ متر در مقابل یکدیگر قرار داده‌شدند و راه‌رویی نامتناهی تشکیل دادند. بازدید کنندگان با ورود به این فضا همزمان با شنیدن قطعه‌ی […]