ماموریت ما

 

بنیاد یاسی در پاییز سال ۱۳۹۵ و در بزرگداشت یاسمن پیربسطامی پایه‌گذاری شد. هدف از برپایی این بنیاد ایجاد فضای گفتمان بین اهالی هنرهای معاصر و هنرمندان مترقی در خاورمیانه و فرای آن از طریق تخصیص امکانات در دسترسش به هنرمندان است

منطقهٔ جنوب غربی آسیا که با نام خاورمیانه نیز شناخته می‌شود در طول تاریخ با انواع مصائب و ناملایمتی‌ها روبرو بوده است. بر خلاف تصور رایج از این منطقه، خاورمیانه در زمینهٔ هنرهای معاصر و مدرن پویایی خاص خود را دارد که نمود تاریخ غنی آن محسوب می‌شود. هرچند تعداد هنرمندانی که به دلایل گوناگون از این منطقه مهاجرت می‌کنند رو‌به‌افزایش است، فارغ از مقصد، اندیشه‌ها، آرزوها و آثارشان تا حد زیادی مشحون از تجربهٔ‌زیستهٔ آنها در این نقطهٔ پرالتهاب جهان است. در عین حال تعداد هنرمندان مستعد و خبرۀ ساکن خاورمیانه کم نیست

هدف اصلی ما پرداختن به هنرهای معاصر و مدرن در خاورمیانه است و قصد داریم با پشتیبانی از هنرمندان جوان و مترقی، به‌ نمایش گذاشتن آثارهنری از شاخه‌های گوناگون و ایجاد فضایی به‌منظور ارتباط و پیوند عرصهٔ هنر منطقه‌ با جهان به هدف خود قدم‌به‌قدم نزدیک‌تر شویم. ما وظیفه‌ی خود می‌دانیم که در مسیر تحقق این هدف در راستای ترسیم تصویری حقیقی و بی‌واسطه از هنر و هنرمندان خاورمیانه حرکت کنیم